História drotárstva

Sample ImageDrotárstvo počas približne 200 - ročného trvania prekonalo svoj vlastný osobitný vývin. Jedným zo základných prvkov drotárskej výroby bol materiál, ktorý drotári pri svojej práci používali. Z tohto hľadiska vo vývoji drotárstva rozoznávame dve obdobia: začiatočné obdobie a vyspelé obdobie drotársko-plechárske. Ďalším činiteľom, ktorý pôsobil na vývin drotárstva, bolo neustále zdokonaľovanie, zvyšovanie remeselnej zručnosti a rozširovanie okruhu prác, ktoré drotári boli schopní vykonávať. V súlade s týmto sa vytvárali nové formy organizácie práce drotárov, menil sa spôsob ich života a majetkovo a sociálne sa diferencovali.

Prezeral som si prednedávnom webovú stránku Drotárie. Potešil ma zvýšený záujem o slovenské ojedinelé remeslo – drotárstvo. Píšem Vám najmä z dôvodu doplnenia niektorých  faktov z  novodobých dejín slovenského drotárstva.
Pracoval som takmer tridsať rokov v Drôtovni Hlohovec v oblasti propagácie od roku 1990 ako vedúci oddelenia reklamy. V roku 1994 sa vedenie firmy rozhodlo realizovať v nej chránenú dielňu Umelecko úžitkového drotárstva. Poverený jej umeleckým smerovaním bol umelecký drotár pán Ladislav Jurovatý st. z Bratislavy.

Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický a ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu na určitom území, v žiadnom inom štáte. Stovky až tisíce drotárov vytvorili atypickú historickú kulisu dejín malého národa uprostred Európy.
Prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z r. 1714, kedy sa v súdnych spisoch Bytčianskeho panstva uvádza meno Juraja Drotárika. Za miesto zrodu drotárstva sa všeobecne považuje chudobné oblasti dnešného severozápadného Slovenska, trojuholník medzi mestami Bytča - Žilina a Čadca.

Sample ImageHornatú časť stredného Považia (od Púchova po Žilinu s celými Kysucami) nazval DROTÁRIOU spisovateľ Anton Bielek. V čase konjunktúry drotárstva, ktoré spôsobilo prvý hospodársky zázrak v dejinách Slovenska, keď bolo vo svete okolo desaťtisíc drotárov, ju tvorilo 156 osád, dedín a miest.