Literatúra o drotárstve

Všetkým záujemcom o ďalšie fakty drotárskeho remesla doporučujeme k prečítaniu aj ďalšiu literatúru, kde sa spomína drotárske remeslo, Drotária a všetko, čo s tým súvisí.

V prípade, že viete o knihách, brožúrach, ktoré tu nie sú uvedené, oznámte nám to na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odporúčaná literatúra:

Bartlová, Alena : Ekonomicko-sociálna štruktúra obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1918-1938 a miesto slovenských drotárov v nej. In: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina, Považské múzeum 1992, s. 15-19.
Bielek A.; Obrázky z hôr, Ružomberok, 1890
Bielik F., Rákoš E.; Slovenské vysťahovalectvo - Dokumenty I., VSAV - Bratislava, 1969
Bielik F., Rákoš E.; Slovenské vysťahovalectvo - Dokumenty II., MS - Martin, 1975
Čmárová A.; Drotárske piesne, Diplomová práca, PF UK v Trnave - Katedra hudobnej výchovy, 1972/73
Čulen K.; Dejiny Slovákov v Amerike, Slovenská liga - Bratislava, 1941
Drotárstvo história a súčasnosť, 2002
Ferko V.; Svetom, moje, svetom ..., Tatran - Bratislava, 1978
Ferko V.; Láska na Slovensku, Smena - Bratislava, 1989
Ferko V., Ferko A.; Ako divé husy, Slovenský spisovateľ - Bratislava, 1994, 1996, 1997
Guleja K.; Svet drotárov, Matica slovenská - Martin 1992
Hálek I.; Kysuce, Nakladatelství Pavel Prokop - Praha, 1937
Hallon, Ľudovít : Hospodársko-politické príčiny neúspechu prvého priemyselného podniku drotárov na Slovensku v rokoch 1920-1926. In: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina, Považské múzeum 1992, s. 49-54.
Hallonová, K.; Premeny drôtu 95. Katalóg k I. trienále výstavy umeleckých remeselníkov a výtvarníkov pracujúcich s drôtom, Považské múzeum Žilina, 1995.
Hallonová K.; Premeny drôtu 98. Katalóg k II. trienále výstavy umeleckých remeselníkov a výtvarníkov pracujúcich s drôtom, Považské múzeum Žilina, 1998
Hallonová K., Krajčová M.; Drôtovanie s džarkom Markom,Považské múzeum v Žiline, 2003
Holec, Roman : Slovenskí drotári do roku 1918 ako sociálnoekonomický a národný fenomén. In: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina, Považské múzeum 1992, s. 7-14.
Hujík V.; Javornícka perla, SOPP - Žilina, 2000
Jurovatý L. ml.; Drotárstvo, ÚĽUV
Kálal K.; Na krásnem Slovensku, J.R.Vilímek - Praha,
Kálal K.; Obrázky spod Tater, J.Otto - Praha, 1907
Kálal K.; O kraji a lidu dráteníckém, Osvěta, 1899
Kekelyvá, K.: Drotárstvo. I. diel. Považské múzeum Žilina 1992
Kinďa I.; Drotari, SPN - Bratislava, 1974
Klapita, Marián : Slovenské drotárstvo v histórii a tradícii. In: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina, Považské múzeum 1992, s. 43-45.
Kočiš J.; Bytčiansky zámok, Osveta - Martin, 1974
Koma J.; Drotárstvo na Spiši, Nové obzory č.3, 1961
Kuzmík J.; Prehľadné dejiny stredopovažskej obce Dlhé pole, Neografia - Martin, 1995
Lombardini A.; Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny
Lombardini A.; Od šumavy k Tatrám, Ružomberok, 1898
Matter R.; Kysucký dejepis, Vydavateľstvo Považské noviny, 1927
Melicherčík A.; Slovenský folklór, SAV - Bratislava, 1959
Mikolaj D.; Odrôtovaný svet Karola Guleju, 2008
Mrva M.; Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita, 2002
Mrva M. – Škvarnová M.; Drotárstvo (Drotárske remeslo a umenie zo Slovenska), 2006
Pavlík A.; Vývin drotárstva na severozápadnom Slovensku do prvej svetovej vojny, SPN - Bratislava, 1968
Pišútová I.; Slovenskí drotári - Katalóg k výstave pre SNM, SFVU - Bratislava, 1967
Podoláková Ľ., Jesenský M.; Drotária do 21. storočia, Kysucké múzeum, 2006 
Pokorný K.; Z potulek po Slovensku, Tiskem Dr. J.B.Pichla a spol. - Praha, 1883
Procházka K.; Kolárovičtí dráteníci, Cyrillo-methodejská knihriskárna a nakladatelství V.Kotrba - Praha, 1905?
Tkáč Š. Petránsky Ľ.; Ondrej Zimka, Slovenský Tatran - Bratislava, 1996
Tomaščík K.; Ďarkovia, Mladé letá - Bratislava, 1975
Straka, Jaroslav : Drotárstvo v USA. In: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina, Považské múzeum 1992, s. 27-32.
Svetom (Zborník k 40. výročiu družstva Svetom); Osveta - Bratislava, 1980
Svetom (Zborník k 50. výročiu družstva Svetom); Osveta - Martin, 1991
Škvarnová M. ; Drotári v dielach umelcov. Žilina, 2005
Škvarnová M.; Slovenskí drotári v českom výtvarnom umení, 2009
Špiesz A.; Manufaktúrne obdobie na Slovensku, SAV - Bratislava, 1961
Špiesz A.; Remeslo na Slovensku v období existencie cechov, VSAV - Bratislava, 1972
Tridsať rokov kovospracujúceho družstva Svetom vo Veľkom rovnom; Svépomoc - Praha, 1971
Turzovka (Zborník k 400. výročiu); 1998