História drotárstva

Drotárske umelecké remeslo a nositelia jeho tradícií
PhDr. Irena Pišútová CSc.

V pojmoch "drotárstvo", "drotársky" sa skrýva prebohatá história jedného z pôvodne drobných, skromných podomových zamestnaní, ktoré sa v priebehu svojho vývoja stalo nezameniteľnou , nenahraditeľnou súčasťou mozaiky, tvoriacej obraz našej minulosti.

Meno tomuto zamestnaniu dal základný materiál, bez ktorého by sme si kedysi potulného slovenského drotára vôbec nevedeli predstaviť a ktorého takto, s kotúčom drôtu v ruke či krošni, stvárnili viacerí súdobní výtvarníci.
Celý článok od PhDr. Ireny Pišútovej CSc z www.velkerovne.sk

Z dejín drotárstva
Alojz Pavlík

Severné kraje bývalej Trenčianskej župy, najmä bývalý okres Veľká Bytča a Kysuce, boli v minulosti známe ako chudobná domovina "hornotrenčianskych" drotárov. Drotárstvo tu vzniklo a rozšírilo sa ako svojrázna forma doplnkového zamestnania, ktorým tunajšie obyvateľstvo nadobúdalo ďalšie príjmy, keď poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie pre neúrodnosť pôdy a pre zaostalý spôsob hospodárenia nemohlo mu poskytnúť dostatok životných potrieb.
Celý článok od Alojza Pavlíka z www.velkerovne.sk

Aby sa mohli drotári dorozumievať vo svete a aby im nikto nerozumel, vznikla tajná drotárska reč - argot, alebo aj ináč volaná - krpoština.
Prinášame niekoľko slov z tejto tajnej reči - aj so slovenským významom. Slová mávali v rôznych obciach rôzne významy, preto dochádzalo k tomu, že drotári z rôznych obcí používali rôzne slová, ak chceli pred druhými niečo zatajiť.
Časť výrazov je prevzatá z tajného jazyka drotárov z obce Stará Bystrica, ako ich podáva Oskár Dubovický v Kysuckom kalendári 2004 a časť tak, ako je spracované v knihe Vladimír Ferka Svetom moje, svetom.!