Z dejín drotárstva
Alojz Pavlík

Severné kraje bývalej Trenčianskej župy, najmä bývalý okres Veľká Bytča a Kysuce, boli v minulosti známe ako chudobná domovina "hornotrenčianskych" drotárov. Drotárstvo tu vzniklo a rozšírilo sa ako svojrázna forma doplnkového zamestnania, ktorým tunajšie obyvateľstvo nadobúdalo ďalšie príjmy, keď poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie pre neúrodnosť pôdy a pre zaostalý spôsob hospodárenia nemohlo mu poskytnúť dostatok životných potrieb.
Celý článok od Alojza Pavlíka z www.velkerovne.sk