Aby sa mohli drotári dorozumievať vo svete a aby im nikto nerozumel, vznikla tajná drotárska reč - argot, alebo aj ináč volaná - krpoština.
Prinášame niekoľko slov z tejto tajnej reči - aj so slovenským významom. Slová mávali v rôznych obciach rôzne významy, preto dochádzalo k tomu, že drotári z rôznych obcí používali rôzne slová, ak chceli pred druhými niečo zatajiť.
Časť výrazov je prevzatá z tajného jazyka drotárov z obce Stará Bystrica, ako ich podáva Oskár Dubovický v Kysuckom kalendári 2004 a časť tak, ako je spracované v knihe Vladimír Ferka Svetom moje, svetom.!

Výrazy zo Starej Bystrice:
slovenské slovo - slovo v krpoštine
cigareta - kúrka
český - treskí
Čech - trecháň
čiara - čára
dedina - fabuľa
dieťa - ďárek
dievka - ľeja
dívať - sažguliť
dobrý - šebickí
drotár - krpoš
drotársky učeň - džárek
daj pozor - žguľ
fajka - pipka
gazdina - bogožka
hľadať - šukať
hlava - kubka
hovoriť - mondokovať
horieť - fajkovať
hora - zelená
hrniec - fázik
hus - škriekané
chlieb - zubec
chliev - chlief
chlap - sochor
chytiť - greitnuť
izba - hazba
ísť niekam - karovať
jedlo - strihať
jesť - strisť
káva - kapusnica
kabát - kaputrok
kapusta - zajača
kliešte - kléšče
koza - mekana
koruna - vrana
košela - ingel
kôň - čikoš
kňaz - plocháň
krčma - harcovňa
krava - teheň
kradnúť - pichať
kúpiť - zlúpiť
liter - saha
lyžica - vejačka
malý - kičinskí
málo - kičin
mäso - huš
mesto - vároš
mlieko - cvrkané
mnoho - šokať
môžem - móžem
múka - melena
nájsť - višpuntiť
navštíviť - prizdrhať
Nemec - haban
nocľah - halvon
noha - utekačka
obchod - sklep
odísť preč - odzdrhať
odkiaľ otkal
okradnúť - opichať
ostie - hvoseje
pálené - šnaps
pálenka - tardimol
palica - čakan
päták - finfák
pekný - fajn
peniaze - šupki
pes - kuťo
piť - drínať
písať, napísať - šrajbovať
pivo - šero
platiť - fizniť
plech - rezek
policajt - fackár
polievka - leveš
poprosiť - višpuntiť
poriadok - porádek
požiadať pokudošiť
prejsť - zdrhnúť
rok - ríf
ruka - rácocha
starý - trelý
stôl - stvol
sviňa - disno
šesták - majták
tabák - titoň
teplo - melek
topánky - obuvačky
udať - kívnuť
umrieť - stuhnúť
upicť - usušiť
utekať - zdrhať
veľký - šokacký
vidieť - latniť
vylizovať - calovať
víno - červenčik
voda - mokra
vojak - katonák
vonia - voná
vravia - vrava
vypiť si - vidrunať si
vyzliekať - zblekať
zadok - valaga
zápalky - škrkané
zarobiť - začiboriť
zasiať - zásác
zbadať, spozorovať - latniť
zemiaky - kopané
zima - hidek
zlodej - picháč
ženatý - opelešený
žena - sochorka
žiaden - žáden
žobrať - kudošiť

Výrazy z centra Drotárie:
slovenské slovo - slovo v krpoštine
drotár - krpoš
robotník - bogoľ
gazda - dzuroš
žobrák - kudoš
farár - plocháň
policajt - facoš
četník - kubroš
plech - rezek
drôt - šrank
hrnček - fazik
dno - benčak
peniaze (Dunajov) - fizetky
peniaze (Kolárovice) - nováce
päť korún - bura
väzenie - bara
dom, domov - kuča
kostol - lúskar
modliť sa - lúskať
zobrať - pitlovat
mačka - pacúch
starý - zrelý
chlieb - kiner
dívaj sa hľaď - pofás
záchod - kišárnik
karty - tasačky
koruna - vrana
pálenka (Dunajov) - grňa
pálenka (Kolárovice) - rapaňa
pivo - šaré
piť (Dunajov) - súkať
piť (Kolárovice) - lízať
jesť - strihať
spať - halúnať
robota - rachota
robiť (Dunajov) - čiboriť
robiť (Kolárovice) - mochliť
zarobiť - vyčiboriť
rozprávať - mondovať
slanina - celena
mäso - hužev
polievka - leveška
sliepka - hepka
hus - škriekaňa
kúpiť - zlúpiť
palica - fogoš
cigareta - hurka
topánky - obuvačky
košeľa - zengetka
kradnúť - pichnúť
variť - vrtiť
zápalka - zažihaná
vlak - utekačka
povla - svora
voš - fugar
koza - mekana
stará - frkľa
zlá - kičinská
zlá žena - brga
dievča (Dunajov) - leja
dievča (Kolárovice) - leha
predajná žena - capka
milovať (Dunajov) - fugínať
milovať (Kolárovice) - fróniť
dať - kývnuť
máš - majcaniš
utekaj - zdrhaj
máš zápalky? - majcaniš zažihané?
utekaj, ide žandár! - zdrhaj kubroš mindek