Drotárske aktuality

Dnes v piatok 25. júla 2008 o 18.15 hod je v TV PATRIOT online vysielanie o výstave Dlhopoľskí páni majtri s pani starostkou obce Dlhé Pole, kurátorkou výstavy Katarínou Hallonovou a drotárom Jurajom Šeríkom.

Na internete môžete sledovať reláciu tu.

Návštevníci Národného etnologického múzea v portugalskom Lisabone sa môžu do 29. septembra  2008 zoznámiť s najlepšími drotárskymi dielami zo slovenských múzejných fondov a súčasných výtvarných ateliérov. Výstavu drôty.sk pripravilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Považským múzeom v Žiline a Žilinským samosprávnym krajom.Návštevníci Lisabonu majú možnosť zoznámiť sa s takmer dvoma stovkami drotárskych výrobkov a výtvarných objektov, doplnených o sprievodné texty a dobové fotografie. Súčasťou výstavy sú tiež dokumentárne filmy o histórií a technologických zvláštnostiach drotárstva a výpravný dvojjazyčný katalóg, vydaný portugalskou stranou.

V dňoch 5.-6. júna 2008 sme dostali možnosť na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja prezentovať komplexný produkt cestovného ruchu pod názvom "Drotária - vitajte v kraji drotárskych majstrov" na 9. konferencii o slovensko-francúzskej decentralizovanej spolupráci pod názvom - Riadenie a občiansky názor:
Determinanty konkurencieschopnosti regiónov
pod záštitou veľvyslanca Francúzska v Slovenskej republike J. E. Henri Cunyho. Desaťminútovú prezentáciu Drotárie predniesol manažér projektu - Mgr. Vladimír Pekár a súčasne, pre lepšie pochopenie a ukážku tohto remesla počas takmer celého dňa predvádzal svoju prácu drotársky majster Juraj Šerík.
 

Jedinečná drotárska výstava je v Dlhom Poli počas leta otvorená vraj predsa až do konca augusta.
Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 16.00 hod., vstup zadarmo.

Upozorňujeme, že vzhľadom k neujasnenosti doby dokedy bude trvať výstava,
že určite bude otvorené ešte tento víkend.
Či bude otvorená naozaj až do konca mesiaca august tu určite pridáme v pondelok 25.8.
V sobotu 23.8.  sa na výstavu príde pozrieť aj p. Karol Guleja (o 11.00 hod), ktorý bol iniciátorom prvej svetovej výstavy drotárstva v roku 1940 v Dlhom Poli.

Výstavu navštevuje naozaj veľké množstvo ľudí a je v záujme obce, aby sa dodržal dohodnutý termín výstavy !!!

Sample ImageObec Dlhé Pole patrí k pôvodným drotárskym obciam a považuje sa za jedno z najvýznamnejších centier tohto unikátneho remesla. Jej minulosť i každodenný život obyvateľov bol pevne zviazaný s históriou drotárstva, v mnohých ohľadoch výnimočnou, ktorá sa odrazila v špecifikách obce i v jedinečných historických udalostiach, hodných pozornosti i publicity. K zlepšeniu poznania dejín obce a k zachovaniu jej ľudových a kultúrnych tradícií chce obecný úrad Dlhé Pole prispieť organizovaním viacerých aktivít, ktoré by v perspektíve dvoch rokov vyústili k založeniu obecného múzea pre prezentáciu najvýznamnejších dejinných momentov a osobností spätých najmä s drotárstvom.