Drotárske aktuality

Sample ImageKarol Guleja sa pri svojej návšteve Slovenska stretol v stredu 20. augusta 2008 v Bratislave aj s riaditeľov vydavateľstva Perfekt Eduardom Drobným a s jeho zástupkyňou Magdalénou Gocníkovou, ktorá garantuje edíciu životopisných príbehov osobností Slovenska. Trinástou publikáciou v tomto edičnom rade bude totiž knižka Odrôtovaný svet Karola Guleju. Na osobné želanie 92-ročného historika drotárstva žijúceho v Mníchove ju zostavil publicista a spisovateľ Dušan Mikolaj.

Sample ImageVzácne drotárske artefakty zo zbierok Považského múzea v Žiline bývali do roku 2006 vystavené v stálej expozícii drotárstva v Budatínskom hrade. Z dôvodu rekonštrukcie objektu bola expozícia uzavretá a v súčasnosti sa múzeum prezentuje krátkodobými či dlhodobými výstavami doma i v zahraničí. Jednou z takýchto prezentácií drotárskeho umenia je veľkolepá expozícia pod názvom Drotárstvo kedysi a dnes, ktorá je v týchto dňoch nainštalovaná v Podunajskom múzeu v Komárne.
„Sme radi, že Komárnianske múzeum prejavilo záujem o takýto špecifický druh výstavy. Tradičná práca s drôtom je totiž typická pre severné regióny Slovenska, najmä pre Žilinský kraj a na juhu našej krajiny je takmer neznáma. Takto sme dostali príležitosť predstaviť veľmi zaujímavú časť našej národnej histórie komplexne a v naozaj širokom zábere,“ uviedla na margo výstavy jej autorka Mgr. Katarína Hallonová, historička drotárstva Považského múzea v Žiline.

Na svete je ďalšia kniha o drotároch v umení

Považské múzeum v Žiline ako jediné múzeum v intenciách svetových zbierok sústreďuje najväčšiu a ojedinelú zbierku drotárskeho umenia a remesla.
Námet drotára - vandrovníka putujúceho po celom Rakúsko-Uhorsku pútal už od začiatku 19. storočia pozornosť umelcov všetkých žánrov či už v literatúre, výtvarnom umení, alebo hudbe. Čím bol drotár zaujímavý? Svojím ošumelým zjavom, netypickým remeslom a neraz až bizarnosťou. Problematike drotárskych námetov vo výtvarnom umení bola venovaná publikácia Drotári v dielach umelcov. Vo štvrtok 12. februára 2009 vo výstavných priestoroch areálu Budatínského hradu bola prezentovaná ďalšia kniha tej istej autorky Mgr. Moniky Škvarnovej – Slovenskí drotári v českom výtvarnom umení.

K veľkonočnej atmosfére neodmysliteľne patria kraslice. Kraslice maľované, obliepané rôznymi prírodnými materálmi, leptané kyselinou a zdobené ďaľšími výtvarnými technikami si našli svojich tvorcov  aj za hranicami Slovenska.  Jedinečný a špecifický spôsob zdobenia vajíčok identický len pre Slovenko je technika drôtovania. Odrôtované kraslice sú námetom nasledujúcej výstavy Považského múzea v Žiline pod názvom Ukryté v drôtenej sieti, na ktorej návštevníci budú mať možnosť uvidieť takmer 350 odrôtovaných vajíčok z rúk 25 autorov zo Slovenska a Čiech. Časť výstavy  budú tvoriť kraslice aj zo zbierok Považského múzea v Žiline.