Sample ImageKysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Považským múzeom v Žiline, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravili pre návštevníkov výstavu zo života drotárov. Vo výstavných priestoroch múzea je do 2. septembra 2012.
Výstava pod názvom Keď sa drotár narodil prezentuje drotárske remeslo cez nevšedné zvyky, ktoré si až do začiatku 20. storočia zachovali v drotárskych obciach severozápadného Slovenska množstvo archaických prvkov. 
Zvyky a povery boli neoddeliteľnou súčasťou života drotárskych rodín a vyplývali z celkového charakteru remesla, ktorého základnou črtou bol odchod drotárov za prácou do cudziny. Práve k momentu odchodu drotára od rodiny sa viazal široký komplex zvykoslovných prejavov magického charakteru, ktorý im mal zabezpečiť prosperitu, zdravie na cestách a šťastný návrat domov. Časť špecifických zvykov sa sústredila i k narodeniu chlapca v drotárskej rodine a k prvým dňom drotárovho putovania.

Výstava približuje návštevníkom nevšedné obyčaje príťažlivou formou scénických zobrazení.  Široká paleta etnografických, predovšetkým drôtených artefaktov, ale aj ľudového nábytku a odevu typického pre drotárske obce, zároveň demonštruje celkový spôsob života, odievania a bývania  tamojších obyvateľov.
Projekt výstavy vznikol v roku 2011 vďaka finančnej podpore nadácie SPP. O výstave nás informovala  Mgr. Katarína Kenderová Považské múzeum v Žiline.

Otvorené:
Pondelok – piatok  od 8. – 16.  hod., posledný vstup 15.30 hod.           

Darina Hnidková, Kysucké múzeum v Čadci