Sample ImagePrierez tvorbou Márie Krajčovej si môžete pozrieť na tematicky ladenej vianočnej výstave „Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka...“ v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Makovického dom, Horný val 20) v čase od 29. novembra do 30. decembra 2011. 

Kameň, plech a drôt, svojou povahou materiály striedme a azda i neosobné, premieňa svojím výtvarným videním na veľmi pôsobivé artefakty žilinská výtvarníčka a architektka Mária Krajčová (rod. Přerovská).
So spomínanými materiálmi pracuje už viac ako jedno desaťročie a v kombinácii s drevom, papierom či sklom ich využíva tak v úžitkovej, ako aj vo voľnej tvorbe. Obe sú žánrovo pestré. Úžitková tvorba zahŕňa širokú škálu predmetov – praktických i funkčných a zároveň vkusných – svietnikov, mís, príležitostných pozdravov, šperkov i originálne tienidlo na lampu. Vo voľnej tvorbe autorky dominujú reliéfy, obrázky a plastiky.

V počiatkoch tvorby mala Mária Krajčová bližší vzťah ku komornejším prácam a väčší dôraz v nich kládla na detaily. Plošné i priestorové diela skladala z menších dekoratívnych komponentov. Využívala v nich mnoho prvkov a výpletov známych z pôvodných drotárskych výrobkov, na ktorých tradíciu vedome nadviazala. Pred niekoľkými rokmi ju zaujalo tzv. „umenie z odpadu“ a začala recyklovať vyhodené predmety – napríklad rošty z matracov, plechovky... Reliéfy, ktoré z nich tvorila, začali nadobúdať monumentálnejšie rozmery. V najnovších dielach sa priklonila viac ku kresbe hrubým pozinkovaným drôtom, ktorý ju vždy provokoval i priťahoval. Tvorí z neho obrys i plochu a v súlade s jednoduchosťou materiálu volí pre diela jednoduché formy vychádzajúce z geometrických tvarov. Úbytok dekoratívnosti i použitých materiálov priviedol jej tvorbu k jednoduchosti a väčšej čistote tvaru a posilneniu obsahu. Rečou kresťanských symbolov, výtvarníčke veľmi blízkou, vnáša do diel naratívny rozmer a stávajú sa zhmotnenými odkazmi na biblické starozákonné i novozákonné texty. Pomerne početnú skupinu diel v tvorbe výtvarníčky predstavujú práce s vianočnou tematikou – ozdoby, vianočné pozdravy, obrázky, svietniky so svetskými i kresťanskými symbolmi Vianoc – so stromčekom, snehovou vločkou, rybou, betlehemskou kométou, anjelom, betlehemom.
Prierez tvorbou Márie Krajčovej si môžete pozrieť na tematicky ladenej vianočnej výstave „Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka...“ v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Makovického dom, Horný val 20) v čase od 29. novembra do 30. decembra 2011. Výstava sa koná s finančným prispením Slovenského fondu výtvarných umení a Spolku architektov Slovenska Bratislava.

Monika Váleková