Sample ImageNa hrade Strečno sa v dňoch 14.-15. júna 2008 uskutočnilo najreprezentatívnejšie medzinárodné drotárske podujatie  na Slovensku - Drotársky festival. Toto podujatie dáva priestor pre vzájomné stretnutia, diskusie, výmenu poznatkov a skúsenosti ľudí, ktorí sa teoreticky alebo prakticky venujú tomuto remeslu.


Súčasťou festivalu bolo aj viacero sprievodných akcií, z ktorých najvýznamnejšie bolo Stretnutie drotárskych majstrov (fotografie zo stretnutia sú v článku), spojené s praktickou prezentáciou remesla poprednými ľudovými a umeleckými remeselníkmi, či šperkármi na vopred zadanú tematickú úlohu.

Ladislav Fapšo, konzervátor drotárskych zbierok v Považskom múzeu - viedol  pre záujemcov o základy drotárskej technológie Školu drôtovania.
Pozrite si galériu výrobcov a výrobkov na tomto podujatí.