Podujatia

Pod týmto spoločným názvom zorganizovali turistickí nadšenci z KT Vysoká nad Kysucou a 1. ŠK KST Turzovka v nedeľu 21. mája 2006 VII. ročník turistického pochodu "Krajom Drotárie" a v sobotu 20. mája V. ročník cyklistickej dvojčasovky na Semeteš "O cyklokráľa Drotárie". Slnečné, ale chladné počasie v sobotu prilákalo celkom 21 cyklistov, ktorí si chceli vyskúšať svoje sily. Ako pretek vyzerá? Po prezentácií, ktorá sa uskutočnila vo Veľkom Rovnom - pod Ivorom a v Turzovke - Vyšnom konci, sa pretekári jednotlivo vybrali na súboj s časom. V cieli, ktorý je na Semeteši, sa vyberú na miesto druhého štartu a opäť nasleduje súboj s časom na Semeteš.

Návšteva najvzdialenejšej vysockej osady v rámci akcie 111.000 krokov osadami Vysokej

Na oživenie pamäti ...
V roku 2000 sme usporiadali mimoriadnu turistickú akciu „Štafetový non-stop pochod na 2000 km“, ako pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov, ktorého sa zúčastnila takmer 1/3 občanov Vysokej. Aj keď sme sa zápisu, aj napriek doloženiu všetkých žiadaných podkladov, nedočkali predsa mnohí z vás nemôžu zabudnúť na atmosféru, ktorá vtedy počas 23 dní v dedine vládla.
Mnohí nezabudnú konštatovať, že do niektorých osád Semeteša, ktorými trasa pochodu viedla sa vlastne len vďaka účasti na tejto akcii pozreli po prvý krát v živote a už viacerí navrhovali usporiadať nejakú podobnú akciu. Keďže roku 2005 uplynie už 5 rokov od tohto vydareného podujatia je tu dobrý dôvod pokúsiť sa vám vyhovieť.

Sample ImageKultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Mesto Turzovka a (milovníci tej správnej a dobrej hudby)
Vás pozývajú na medzinárodnú súťaž neprofesionálnych hudobných skupín country, folk, worldmusic a príbuzných žánrov
T  U  R  Z  O  V  S  K  Ý     V  R  A  B  Č  I  A  K
Kultúrny dom Rudolfa Jašíka Turzovka
24. februára 2007
Vstupné:
v predpredaji 90.-Sk
v deň programu 120.-Sk
Bližšie informácie  na tel. 041/43 52 308 alebo www.drotaria-fest.sk
V programe, ktorého začiatok je od 15.00 hod sa predstaví desať súťažných skupín a ako HOSTIA  PROGRAMU vystúpia:
Bukasový masív, Divozel

V nedeľu 22. mája 2005 sa uskutočnil už 6. medzinárodný hviezdicový turistický pochod pod názvom "Krajom Drotárie. Organizátori z klubu turistiky Vysoká nad Kysucou pod vedením Antona Opiala, v spolupráci s obcami Dlhé Pole, Kolárovice, Veľké Rovné a Vysoká nad Kysucou privítali za krásneho slnečného počasia 240 účastníkov. Turisti boli zo Slovenska, Čiech aj z Poľska.