Návšteva najvzdialenejšej vysockej osady v rámci akcie 111.000 krokov osadami Vysokej

Na oživenie pamäti ...
V roku 2000 sme usporiadali mimoriadnu turistickú akciu „Štafetový non-stop pochod na 2000 km“, ako pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov, ktorého sa zúčastnila takmer 1/3 občanov Vysokej. Aj keď sme sa zápisu, aj napriek doloženiu všetkých žiadaných podkladov, nedočkali predsa mnohí z vás nemôžu zabudnúť na atmosféru, ktorá vtedy počas 23 dní v dedine vládla.
Mnohí nezabudnú konštatovať, že do niektorých osád Semeteša, ktorými trasa pochodu viedla sa vlastne len vďaka účasti na tejto akcii pozreli po prvý krát v živote a už viacerí navrhovali usporiadať nejakú podobnú akciu. Keďže roku 2005 uplynie už 5 rokov od tohto vydareného podujatia je tu dobrý dôvod pokúsiť sa vám vyhovieť.

Zámer
V katastri našej obce ostáva ešte veľmi veľa osád ktorých názvy mnohým z nás znejú úplne cudzo. Pri zvažovaní možností akú podobnú akciu usporiadať a čím účastníkov zaujať nakoniec vzišla myšlienka ponúknuť občanom pokračovanie v poznávaní obce a zaviesť ich na krátkej a nenáročnej vychádzke /ako tomu bolo v roku 2000/ do ďalších - mnohými ešte nenavštívených kútov nášho chotára. Voľba napokon padla na Horný Kelčov - časť Zátoka
a jej osady.

Návrh
Vybratá bola trasa:
Horný Kelčov, Rieka - Košare - Príslop - Zátoka: - U Masnicov, U Kubačkov, U Barilov, Medzi potoky, U Chrapkov, U Gažoka, U Veselkov - Predný Beskyd (Ulčák) - Zadný Beskyd (U Krasuľov) - Bobek 871,6 m - hlavným európskym rozvodím po štátnej hranici s Českou republikou - Ostrica - Kršla - Hluchánka - U Putkov - U Petráša - Horný Kelčov.
Dĺžka: 12 km
Doba na prejdenie trasy: max. 3,5 hod.
Zaujímavosti na trase:
- osada Zátoka sa koncom 18. stor. v cirkevných prameňoch spomína ako „Opálené“.
- Zadný Beskyd (U Krasuľov) - najvzdialenejšia vysocká osada 13 km po ceste a 7,2 km vzdušnou čiarou z ústredia obce,
- Bobek 871,6 m - vrch s ďalekým výhľadom. Za dobrého počasia vidieť Pilsko, Babiu horu, Vysoké Tatry, Kubínsku hoľu, Chočské vrchy, Malú Fatru, Veľkú Fatru aj časť Nízkych Tatier.
- cca 400 m sv od osady U Krasuľov historická hranica katastrov obcí Vysoká, Turzovka a Bílá (hraničný kameň asi z r. 1906) a asi 150 m kamenného valu na rozhraní súčasného katastra Vysokej a Korne.
- toto je zároveň aj najsevernejší bod katastra obce vyjadrený zemepisnými súradnicami: 49°23,34 severnej zemepisnej šírky a 18°26,51“ východnej zemepisnej dĺžky
- v úseku od kóty Bobek po Hluchánku (alebo Hranicu) vedie hranica katastra po štátnej hranici s českou republikou, ktorá je zároveň hlavným európskym rozvodím medzi Baltickým a Čiernym morom - vody odvádzajú rieky Odra a Dunaj.
- územie Zátoky patrí do povodia riečky Korňanky
Organizácia akcie:
Pochod po trase sa bude konať so sprievodcami - spoločne, ale trasa bude vyznačená
Doba akcie: 18.- 25. júna 2005
Slávnostné zahájenie akcie prebehne v sobotu 18.6.2005 o 14-tej hodine pred Obecným úradom vo Vysokej.
Termín je zvolený do obdobia najdlhších dní - počas letného slnovratu, keď Slnko zapadá až okolo 20.30 hod. a občiansky súmrak (stmievanie) trvá takmer do 22-hej hodiny.
Doba akcie týždeň - preto, aby sa jej mal možnosť zúčastniť každý záujemca v dobe svojho voľna.
Čas pochodu: je určený na podvečerné hodiny - tak aby sa pochodu dalo zúčastniť aj po návrate z práce.
Doprava účastníkov: Doprava z Vysokej do Horného Kelčova späť bude zabezpečovaná denne vlastným autobusom, ktorý pôjde z Chotára a pristúpiť bude možné na každej autobusovej zastávke podľa vopred stanoveného „cestovného poriadku“
V pracovných dňoch sa predpokladá odchod z Chotára o 16.30 hod. a naspäť z Horného Kelčova o 21.30 hod.
18. a 19.6. (so,ne) bude odchod z Vysokej o 14-tej /po slávnostnom zahájení/ a návrat o 20-tej hod
25.6. (so) odchod už ráno o 8.00 hod a návrat o 13-tej hod.
(pretože večer bude slávnostné ukončenie pochodu spojené s vyhodnotením a tanečnou zábavou v Kultúrnom dome).

Súťaže:
V rámci poriadania akcie vyhodnotíme súťaže o:
- najpočetnejší pracovný kolektív,
- najpočetnejšiu rodinu,
- najpočetnejšiu skupinu účastníkov s rovnakým priezviskom,
- najstaršieho účastníka,
- najmladšieho účastníka: - neseného, ako aj toho, ktorý sám peši prešiel celú trasu,
- vysočana s najvzdialenejším miestom trvalého pobytu.

111.000 krokov osadami Vysokej

Dlhodobá poznávacia akcia zameraná na dôkladné spoznanie obce Vysoká
K tejto akcii je vydaný Záznamník , ktorý obsahuje veľa zaujímavosti o našej obci a 6 trás, ktorých absolvovaním prejdete chotár a navštívite jednotlivé osady obce takmer na 100%.
Každý účastník si bude môcť zakúpiť Záznamník 111.000 krokov osadmi Vysokej v ktorom mu bude potvrdená účasť a prejdenie tejto trasy.
Pre tých záujemcov, čo budú chcieť podmienky splniť počas tohtoročného „Týždňa Vysockej turistiky“ budú každý deň k dispozícii sprievodcovia, ktorí ich prevedú všetkými 6-timi plánovanými trasami.

Rozpis trás 111.000 krokov osadami Vysokej

18.6. so - Do najvzdialenejšej osady = 12 km
19.6. ne - H.Kelčov-Skala-u Janošca-Dibalka-Kmínek-Kornačovka-U Kovoli-U Strokoči-U Liskov-H.Kelčov = 11 km
20.6. po - H.Kelčov-U Bojdov-Slončíkoy-Poľana-Komaníková-U Baričákov-Zlámaná-Sidorky-H.Kelčov = 9 km
21.6. ut - H.Kelčov-Vršek-Urban-U Kuhejdov-Mihalka-Huslov-U Jazera-Pokrývky-Varechovský Potok-N.Kelčov = 11 km
22.6. st - N.Kelčov-Škradné-Šatiny-Jedľovník-Žilinčiarovce-Vrchrieka-Vysoká = 13 km
23.6. št - Turzovka zast.-Závršie-Grušpierovce-U Meheši-U Bobčíkov-Cipár-Cipkovce-Mikundovce-U Solíkov-U Šupíkov-Vrchrieka-Vysoká = 11 km

Doprava tak isto ako je uvedené vyššie. Odchod autobusom vždy o 16.30 hod. do východzieho miesta.

Upomienka
Každý účastník dostane ako upomienku Certifikát o účasti na akcii a absolvovaní trasy do najvzdialenejšej vysockej osady - ihneď po príchode do cieľa trasy.
Účastníci vyhodnotení v Súťažiach dostanú navyše odmenu - vecnú cenu.
Vyhodnotenie bude súčasťou spoločenského večera spojeného so zábavným programom a tanečnou zábavou v sobotu 25.6.2005 v kultúrnom dome.