Drotárske múzeá

Počiatky múzejníctva v Žiline siahajú až do dvadsiatych rokov XX. storočia, kedy sa skupina nadšencov pokúsila založiť múzeum v Žiline. V tridsiatych rokoch XX. storočia snahy zosilneli a v roku 1935 sa konštituoval Prípravný výbor pre vznik Múzea Žiliny a okolia. V roku 1940, v obci Dlhé Pole, ktorá leží neďaleko Žiliny, vznikla iniciatíva, ktorej výsledkom bola Prvá drotárska výstava na svete.