Počiatky múzejníctva v Žiline siahajú až do dvadsiatych rokov XX. storočia, kedy sa skupina nadšencov pokúsila založiť múzeum v Žiline. V tridsiatych rokoch XX. storočia snahy zosilneli a v roku 1935 sa konštituoval Prípravný výbor pre vznik Múzea Žiliny a okolia. V roku 1940, v obci Dlhé Pole, ktorá leží neďaleko Žiliny, vznikla iniciatíva, ktorej výsledkom bola Prvá drotárska výstava na svete.

Vtedajší mešťanosta Žiliny, JUDr. Vojtech Tvrdý, sa angažoval vo veci založenia Mestského múzea a po vzhliadnutí v Dlhom Poli, prišiel na myšlienku spojenia mestských a drotárskych zbierok. V júli, v roku 1942, v ťažkých vojnových rokoch, sa podarilo v priestoroch starej radnice v Žiline, slávnostne otvoriť prvé expozície Mestského múzea a zároveň otvoriť múzeum ako inštitúciu.
 V roku 1948 bolo múzeum presunuté do Budatínskeho zámku v Žiline, kde má svoje sídlo dodnes. V roku 1953 začalo múzeum výrazne rozširovať svoju činnosť a postupne vznikli prírodovedné a spoločensko-vedné sekcie ( medzi nimi i drotárske). V roku 1956 múzeum začalo plniť funkcie krajského múzea. V priebehu histórie sa vytvárali a zanikali rôzne expozície. Rástol počet pracovníkov. V roku 1958 sa začal vydávať najstarší Vlastivedný zborník na Slovensku, ktorý vychádza i dnes, pod názvom „Vlastivedný zborník Považia“. Múzeum začalo s rozsiahlou edičnou činnosťou.
V súčasnosti spravujeme viac ako 130 000 kusov zbierkových predmetov. Pripravujeme viac ako 200 kultúrno-výchovných podujatí, medzi najvýznamnejšie patria, napríklad: Medzinárodné stretnutia drotárskych majstrov ( v roku 2004 - XIV. ročník), Hradné hry Žofie Bošňákovej ( VII. ročník), Tvorivé drotárske dielne, cyklus Umenie na hrade, Festival drotárstva, Zahájenie sezóny na hrade Strečno, Drôtené Vianoce, Drôtená Veľká noc, Trienále Premeny drôtu a ďalšie.
V edičnej činnosti, okrem už spomínaného zborníka, vydávame Edičnú radu Fontés, o zbierkovom fonde múzea, Edičnú radu Biografie, o významných pracovníkoch múzea, sériu katalógov Premeny drôtu, Edičnú radu Malá knižnica drotára, cyklus skladačiek o drotárskych majstroch, Kalendárium múzea.
Od roku 1990 múzeum organizuje i zahraničné podujatia, najmä z oblasti drotárstva, ktoré sa stretávajú s mimoriadnym ohlasom návštevníkov.

PhDr. Marián Mrva, riaditeľ Považského múzea v Žiline