Sample ImageNarodil som sa 28. augusta 1967 v Žiline. Pochádzam z robotníckej rodiny. Mám jedného brata a dve sestry. Drotárskemu remeslu sa venujem z nich len ja. Bývam v Čadci na sídlisku Kýčerka.
Po ukončení základnej skoly som vyštudoval SOU strojárske v Kysuckom Novom Meste, kde som v roku 1985 úspešne zmaturoval v študijnom odbore mechanik nastavovač. po ukončení štúdia som nastúpil pracovať do ZVL Kysucké Nové Mesto ako prevádzkový zámočník. Pracovný pomer som v tomto podniku ukončil v roku 1992 z dôvodu rušenia prevádzky. od tej doby som bol dlhodobo nezamestnaný až do roku 2002, kedy som absolvoval poradenský kurz pre dlhodobo nezamestnaných, výsledkom ktorého bolo založenie chránenej dielne so zameraním na výrobu drôtených výrobkov. Takto som obnovil vyše 140-ročnú drotársku tradíciu, ktorej sa venujem dodnes.

Z mojich záujmov postupne vyberám nasledovné:
Ako jedenásťročný som sa začal aktívne venovať stolnému tenisu, s ktorým som vydržal až do skončenia strednej školy. V tom čase sa mi zhoršila kvalita môjho zraku a preto som začal aktívne trénovať vytrvalostný beh. Do dnešného dňa mám na svojom konte ubehnutých 14 maratónov. Vďaka tomuto športu som sa naučil vytrvalosti, ktorú zúročujem pri mojej hlavnej pracovnej činnosti - drotárstve.
V roku 1990 až 1998  bola mojim veľkým koníčkom diskotéková hudba a preto som si vylepšoval svoju finančnú situáciu aj ako discojockey. Taktiež ma baví práca s nábytkom a jeho čalunením.
Ak sa mám vrátiť do prítomnosti drotárstva, musím ísť opäť do minulosti. Moje počiatky drotárstva siahajú až do ranného detstva štyroch v obci Dlhé Pole. Tu som chodieval nielen každé leto ku svojim starým rodičom, kde som sa postupne zoznamoval s drotárskym umením môjho starého otca - Jakuba Šeríka - Fujáka.
Samostatne som sa začal pokúšať o výrobu drôtených výrobkov v mojich trinástich rokoch - až do smrti starého otca v roku 1989. Potom som mal v mojom umení až do roku 2002 prestávku, pretože som mal ešte ďalšie spomínané záujmy, ktoré mi odoberali čas a navyše som nemal ani potrebné náradie, aby som mohol vo svojom umení pokračovať. Všetko náradie a materiál Jakuba Šeríka - Fujáka zdedil jeho ďalší vnuk Jozef Šerík zo Žiliny, ktorý je odo mňa o niekoľko rokov starší. Však myšlienka znova pokračovať v drotárskom remesle ma neopustila a tak v roku 2001 som sa rozhodol, že obnovím svoje zručnosti a tradíciu. Nakúpil a postupne som si zhotovoval náradie, materiál a špeciálne prípravky potrebné k mojej práci.
Veľkým prínosom môjho remesla bol spomínaný kurz dlhodobo nezamestnaných, kde som získal potrebné informácie k tomu, aby som si mohol založiť chránenú dielňu. Po schválení projektu, ktorý som si podal na úrad práce a sociálnych vecí v Čadci, som dostal finančnú dotáciu, ktorú som použil na prestavbu časti svojho bytu na vytvorenie drotárskej dielne.
Počas môjho drotárskeho pôsobenia som postupne prezentoval svoju prácu na týchto podujatiach: Stretnutia drotárov v drotárskom múzeu v Budatínskom zámku pri Žiline - kde sú zároveň okrem mijich výrobkov vystavované aj výrobky môjho pradeda - Jozefa Holánika - Bakeľa - prvého svetového umeleckého drotára. Z ďalších podujatí vyberám: Folklórny festival Východná, hradné dni v Bratislave v spolupráci s ÚĽUV, Európske ľudové remeslo Kežmarok, Drotária Turzovka, ďalej remeselné jarmoky po celom Slovensku: Púchov, Zvolen, Trnava, Čadca, Bratislava, atď.
Drotárske umelecké remeslo po mojich predkoch ma fascinovalo už v mojom rannom veku a napĺňa môj život aj naďalej. Rád by som pozdvihol drotárske umenie na piedestál na ktorom stál môj pradedo Jozef Holánik - Bakeľ, ktorý preslávil celé Slovensko. Poznal ho celý svet a povýšil toto remeslo na umenie. Pričom jeho zať Jakub Šerík - Fujak nebol komunistickým režimom docenený a toto umelecké remeslo ustupovalo do zabudnutia.
Preto aj ja sa snažím vyrábať z drôtu tie najväčšie a najkomplikovanejšie výrobky - vázy a pod., pi ktorých je potrebné využívať rovnakú techniku ako moji predkovia. Verím, že toto umenie sa v budúcnosti opäť začne patrične ceniť.

Domovská stránka: http://www.serik.drotaria.sk/

Predaj výrobkov: http://www.shop.drotaria.sk/

Sample Image
Sample Image
Sample Image