Hoci drotárstvo už stratilo svoj pôvodný praktický charakter, umeleckí drotári sa mu venujú dodnes. K pôvodnému ľudovému remeslu sa pred desiatimi rokmi vyučil aj Slavomír Pecúch zo Starej Ľubovne. Svoju úlohu zohrala náhoda, ako nezamestnaný absolvoval kurz na úrade práce. Dnes má vlastných žiakov, vyvinul si svojský štýl, jeho práce vystavovali v Portugalsku, Fínsku, Belgicku a inde.

"Drotárstvo som obdivoval už dávnejšie, že taký kurz úrad práce vypísal, bola náhoda," spomína Pecúch. Po absolvovaní niekoľkomesačného kurzu začal mladý drotár vyrábať prvé predmety z drôtov. Najprv to boli menšie šperky, aké možno vidieť na trhoch tradičných ľudových remesiel.

Čoskoro sa však Pecúch pokúsil vyrábať väčšie priestorové doplnky do interiérov. Vtedy svoju úlohu zohrala vraj ďalšia náhoda. "Mal som už hotové tienidlo na lampu. Malo klasický kruhový, súmerný tvar. Spadla na neho ale posteľ," poznamenal umelec. Tienidlo sa sploštilo, nový, nesymetrický tvar Pecúcha upútal. Tak vybočil z tradičných drotárskych postupov a začal tvoriť výrazné pretiahnuté, kónické tvary. Tie už zaujali aj odborníkov z Ústredia ľudovej umeleckej výroby , ktorí sa ľudovým umením programovo zaoberajú. Nasledovali prvé výstavy na Slovensku, neskôr v zahraničí.

Pecúch sa čoskoro dostal k čoraz väčším predmetom, medzi nimi je napríklad drôtené kreslo. Podľa vlastného odhadu na kreslo, na ktorom sa dá skutočne sedieť, spotreboval päť kilometrov drôtu, výroba zabrala niekoľko mesiacov. Zvyčajne trvá práca na menších predmetoch niekoľko dní a aj keď sa väčšinou používa oceľový drôt, veľká časť práce sa musí robiť ručne.

Výrobky drotára z východného Slovenska sú na predaj, a ako sám hovorí, na pokrytie záujmu ani nestačí vyrábať. "Najradšej robím tienidlá na lampy alebo celé lampy," dodal Pecúch. V stočenom drôte, zvyčajne potiahnutom gázou, sa totiž svetlo odráža a vedie podľa tvaru tienidla. Pri práci sa pritom spájajú akoby dve remeslá. Celý predmet totiž vzniká podľa tradičných postupov košikárstva.

"Drotárstvo má tú výhodu, že sa vlastne dá robiť všade, doma, na dvore, bez špeciálnej dielne," mieni Pecúch. Na výrobu aj väčších objektov stačí niekoľko klieští a silné prsty. Tak, ako to bolo aj v minulosti, keď drotári so svojim vandrovným remeslom putovali po Európe.

igr boa

Stará Ľubovňa 30. júla (ČTK)

Prevzaté z: Uvq0J:www.sme.sk/c/3416644/Drotarstvu-sa-vyucil-na-urade-prace-dnes-vystavuje-v-Europe.html+drotarstvo&hl=sk&ct=clnk&cd=38&gl=sk