Karol Guleja je jednou z osobností, ktorému Žilinský samosprávny kraj udelil roku 2004 čestné občianstvo. Osobne sme sa stretli po prvý raz vlani v Budatínskom zámku v Považskom múzeu, ktorému venoval svoj rozsiahly archív o drotárskom umení. Ale príležitosť spoznať ho sa mi naskytla už o desaťročie skôr. Vo vydavateľstve Matice slovenskej mu totiž vyšla 250-stranová publikácia Svet drotárov. Tá bola po knihe nebohého Vladimíra Ferka (1925–2002) Svetom, moje, svetom pre mňa ďalším presvedčivým dôkazom toho, že drotárstvo je skutočne svetový fenomén.

Osemdesiatdeväťročného Karola Guleju drží táto nezvyčajná téma už viac ako polstoročie. A dovolím si povedať, že aj vďaka svojmu neutíchajúcemu záujmu o túto nevšednú tému je ešte stále v dobrej duševnej a fyzickej kondícii. Presvedčil som sa o tom nedávno, keď som ho spolu s primátorom Vrútok Stanislavom Bernátom navštívil v Mníchove, kde žije už od roku 1969, teda takmer presnú polovicu svojho života.
Život Karola Guleju je podobný osudom viacerých Slovákov, ktorí za rozličných okolností emigrovali zo svojej vlasti buď hneď koncom druhej svetovej vojny, alebo odišli roku 1948, keď sa k politickej moci dostala Komunistická strana a začalo byť jasné, že namiesto demokratických princípov nastupuje mocenské riadenie štátu. Tretia emigračná vlna nastala o dvadsať rokov neskôr, po okupácii Česko-Slovenska v auguste 1968, aby tá istá politická moc zase na dve ďalšie desaťročia obojsmerne uzavrela hranice. Veľmi sa nedalo cestovať zo Slovenska do sveta, a u nás boli ešte menej vítaní emigranti – rovnako z prvej či z tej poslednej povojnovej vlny. Karol Guleja sa až na začiatku 90. rokov odvážil pozrieť tam, kde sa narodil, kde vyrastal, študoval, učil a pracoval. Boli to plodné návraty. Po dlhých rokoch emigrácie sa stretol so svojimi známymi, spoznal nových priateľov, ktorým téma drotárstva bola odborne či osobne blízka. Každá návšteva rodného kraja bola pre neho citovým obohatením, zakaždým sa potešil z toho, že drotárske remeslo má svojich tvorivých nasledovníkov. Vlani začal konkrétne rozvíjať myšlienku vydania reedície svojej knihy Svet drotárov a zároveň prípravy publikácie, v ktorej by boli zhrnuté jeho osobné zásluhy o výskum, propagáciu a šírenie drotárstva doma a vo svete. V polovici budúceho roku uplynie deväťdesiat rokov od narodenia Karola Guleju, netají sa teda tým, že pekný edičný dar Slovensku pri tejto životnej príležitosti by bol pre neho najväčším potešením.

Prevzaté z:  http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=1984 , rok 2005