Kaplnka v osade Holešovia

Drotári patrili medzi najchudobnejšie vrstvy remeselníkov. Často odchádzali za prácou do cudziny. Svoje skromné zárobky venovali na výstavbu kaplnky, ktorú dodnes možno obdivovať ako jeden z najkrajších dôkazov ľudskej nesebeckosti. O osude kaplnky z osady Holešovia v okrese Čadca (v obci Zákopčie, pozn. webmajstra) nám napísal pán František Nemčák zo Žiliny. Dali ju v roku 1925 postaviť bratia Jozef a Pavel Krto Nemčákovci. Pracovali ako drotári v poľskom meste Ratiborz a jeho okolí. Veď stavba kaplnky stála aj na vtedajšie pomery veľa - 85 tisíc korún. Postupne do nej nakúpili sväté kalichy, omšovú knihu, oltárnu sviatosť, bustu Ježiša Krista, obrazy. Kaplnka má kapacitu 110 ľudí.

Projektoval ju nemecký architekt a tak sa o nej nezachovala nijaká dokumentácia. Nebola zaznačená ani v turistických mapách, akoby vôbec neexistovala (zakreslená je v mape č.109 - Javorníky-Čadca, pozn. webmajster). Vo veži kaplnky je zabudovaný 150 kg vážiaci zvon, ktorý oznamoval čas obeda, úmrtie, ale tiež hlásal nebezpečenstvo (napríklad požiar a volal o pomoc. Kaplnka prečkala bez porušenia 2. svetovú vojnu. Po vojne sa však o ňu nemal kto starať a po smrti Jozefa Nemčáka (v roku 1967) začala úplne chátrať. Občania osady Holešovia ju "tajne" udržiavali, zorganizovali viacero brigád na jej opravu, aby mohla slúžiť svojmu účelu. Kaplnka vznikla z drobných drotárskych zárobkov bratov Nemčákovcov, z ich usilovných rúk a z pevnej viery v prospešnosť toho, čo robia. Zanechali nám murovaný odkaz pokory a úcty. Odkaz pre budúce generácie, ktoré (ako sme sa v liste dočítali)tento odkaz pochopili a chcú ho zachovať pre svojich nasledovníkov.

Kysucký kalendár 2004 (13. ročník), vydal P.L.P. - T.K.K., 2003