Znalosť cudzích jazykov je neodmysliteľnou súčasťou moderného Európana. Podprogram Lingua E, ktorý zastrešuje Národná kancelária programu Socrates z Bratislavy podporuje jazykové vzdelávanie, predovšetkým aktívnu komunikáciu. Podľa koncepcie programu Socrates sú vhodnými partnermi pre slovenské stredné školy tie z krajín Európskej únie. Projekt by. mal zahŕňať minimálne desať študentov z každej partnerskej školy a jeho súčasťou je výmenný štrnásťdňový pobyt.

V spoločnom vzdelávacom projekte sa takto stretla Hotelová akadémia na Hlinskej ulici v Žiline a rovnako zameraná nadstavbová súkromná škola z francúzskeho mesta Toulous.
V uplynulých dňoch Žilinu navštívilo deväť študentov vo veku osemnásť až dvadsaťpäť rokov so svojimi pedagógmi. Francúzski študenti bývali v rodinách, čo tiež pomohlo Slovákom zlepšiť sa vo francúzštine. Témou spoločného projektu oboch škôl bolo Oživovanie krajového dedičstva. Slovenskí študenti si na prezentáciu vybrali jedno z najnezvyčajnejších remesiel typických pre Žilinský kraj - drotárstvo. Ako konštatovala učiteľka Libuša Víšková, výraz drotárstvo sa do francúzštiny prekladá ako "remeslo železného drôtu" a Francúzov skutočne zaujalo. Za spolupráce s Považským múzeom v Budatíne im ho predviedli umelci v tejto oblasti Mária Porubčanská a Ladislav Fapšo. Zopár výrobkov poputuje aj do Francúzska.
Zahraniční študenti a pedagógovia fotografiami a prednáškou predstavili históriu svojho mesta a kraja Súčasný archív a výstavu profesionálnych fotografií umelcov z celého sveta a súčasného moderného umenia. Rovnako novú modernú budovu bývalej elektrárne, kde sa teraz konajú kultúrne podujatia či výstavy kníh. Výsledkom návštevy sa stal aj spoločný slovensko - francúzsky slovník.

Zdroj: Sme, str. II. (2.3.2001), Zuzana Almašiová