Umelecký drotár Juraj Šerík už od augusta pracoval na veľkom drôtenom srdci pre mesto Čadca. Už hotové srdce, na tvorbe ktorého sa spolu s ním podieľali na viacerých akciách v Čadci mnohí občania Čadce daroval 16. decembra 2011  mestu Čadca do rúk primátora Ing. Milana Guru. Srdce ako symbol lásky, srdečnosti a pohostinnosti v sebe zhmotnilo ideu prezentovať Čadcu ako mesto so srdcom, ako mesto otvorené každému človeku.

Viacej informácií o podujatí na ktorom Juraj Šerík odovzdal drôtené srdce mestu Čadca sa dozviete, keď kliknete tu: