Sample ImageSlávnostné otvorenie prvej pamätnej izby drotárstva sa uskutoční v sobotu 19. septembra o 14.00 hod. v priestoroch bývalej základnej školy v Dlhom Poli. 

Obec Dlhé Pole patrí k pôvodným drotárskym obciam a považuje sa za jedno z najvýznamnejších centier tohto unikátneho remesla. Jej minulosť i každodenný život obyvateľov bol pevne zviazaný s históriou drotárstva, v mnohých ohľadoch výnimočnou. Pred rokom sa v priestoroch bývalej základnej školy  zrealizovala výstava pod názvom Dlhopoľskí páni majstri, ktorá  predstavila jeden z najznámejších miestnych drotárskych rodov, rod majstra Jozefa Holánika – Bakeľa, a zároveň pripomenula  v dejinách drotárstva neobvyklú udalosť - Prvú výstavu drotárstva a jeho národopisu, ktorá sa v obci konala v lete v roku 1940. „Výstava vzbudila veľký záujem ľudí o drotársku tému a  bola výzvou pre zber písomného, obrazového, ale aj trojrozmerného materiálu. Z iniciatívy starostky obce Ing. Veveričíkovej, miestnych obyvateľov a Považského múzea v Žiline vznikla myšlienka vytvorenia stálej expozície drotárstva, nazvanej Dlhopoľskí páni majstri – návraty,  vo forme  pamätnej izby, “ povedala autorka a kurátorka expozície Mgr. Katarína Hallonová, historička drotárstva Považského múzea v Žiline.

Hlavným zámerom tohto  projektu je snaha upozorniť obyvateľov obce na jej minulosť i na slávnych rodákov, priviesť ich k záujmu o dejiny, podnietiť k hľadaniu vlastnej identity, posilniť v nich pocit regionálnej príslušnosti. „ Pamätná  izba je aj ďalším krokom ku konečnému cieľu, ktorým je vybudovanie obecného múzea v Dlhom Poli, “ dodala Ing. Dana Veveričíková. Stála expozícia drotárstva  bude zároveň vhodne dopĺňať projekt školského múzea, ktorý je venovaný  dejinám Dlhého Poľa. Školské múzeum vzniklo na pôde ZŠ v Dlhom Poli, v rámci rozšírenej výučby regionálnych dejín. Slávnostné otvorenie prvej pamätnej izby drotárstva sa uskutoční v sobotu 19. septembra o 14,00 h v priestoroch bývalej základnej školy. Sprievodným programom otvorenia bude vystúpenie FS Drotár z Dlhého Poľa pod vedením Dagmar Cingelovej, prezentácia dokumentov z výstavy Dlhopoľskí páni majstri z roku 2008 a praktické ukážky práce s drôtom.Organizátormi podujatia sú obec Dlhé Pole, Žilinský samopsrávny kraj, Považské múzeum v Žiline a pravnuk  Jozefa Holánika, umelecký drotár - Juraj Šerík.

Prevzaté z: http://www.pmza.zilina.net/popup.php?zobraz=spravodajstvo&id=60&dtype=1