Sample ImageDňa 26. mája 2009 o 17.00 hod sa v Žiline na Starej fare (Radničná ul.1) uskutočnila vernisáž výstavy SECESNÉ SENTENCIE   v tvorbe Ladislava Fapšu. Výstavu otvoril primátor mesta Žilina pán Ivan Harman s poukázaním,že výstava sa koná v priestoroch, kde kedysi pôsobilo Mestské múzeum s drotárskou expozíciou. Následne Marián Mrva zástupca OZ Castelan predstavil tvorbu dnes už takmer jediného drotára (aj keď Lacko Fapšo so svojou skromnosťou vždy hovorí, že nie je drotár, len reštaurátor) zaoberajúceho sa "pôvodnou" drotárskou technikou. Na výstave je viac ako 100 drotárskych výrobkov a drotárskych pomôcok. Za seba musím skonštatovať, že som po dlhej dobe opäť videl "drotarinu" vo svojej pôvodnej podobe. Výstavu si môžete pozrieť  do 17. júla 2009 v pracovných dňoch od 12.00 hod do 17.00 hod., vstup je voľný.

Drotár, Bc. Ladislav Fapšo (predstavenie tvorby - od PhDr. Mariána Mrvu)

Ladislav Fapšo začal doma experimentovať s drôtom už ako 15 ročný. Boli to prvé nesmelé pokusy, ktoré preukázali jeho talent. I keď sám autor v neskoršej dobe hľadí na toto obdobie, ako na obdobie postupného zrenia s nedokonalými pokusmi. Už v tomto čase sa stretával v rodnej obci svojej babky vo Veľkom Rovnom s výrobkami drotárov. Videl takmer dokonalú prácu, ktorá ho zaujala. Jeho pradedo sa dokonca sám venoval drotárstvu, takže ho mal priamo v krvi. Dokladovali to i jeho prvé práce. Drotárstvo a jeho tvorba ho doslova opantali. Nechcel tvoriť veci moderné, ale jeho cieľom bolo vytvárať veci každodenné, bežné.
V Rovnom ich nachádzal takmer všade - v chalupách, pri potoku, na smetisku, alebo len pohodené v lese. Zdanlivo jednoduchá práca drotárov ho fascinovala a stala sa u neho priam posadnutosťou. Jeho tvorba sa postupne zdokonaľovala, až sa nakoniec nielenže vyrovnal svojou prácou najlepším majstrom remesla drotárskeho, ale mnohých i prekonal. Čím viac poznával staré drotárstvo, tým viac zamietal jeho moderné podoby. Dôsledne sa držal a drží starých postupov a techník. Ako jeden z mála, alebo jediný používa klasický drôt v jeho pôvodnej hrúbke. Naučil sa takmer všetky kúzla s drôtom, ktoré používali najlepší majstri. Skromne hovorí, že toho veľa nepozná. Železný drôt sa v jeho rukách mení zázračným spôsobom a nadobúda tvary misiek, podložiek, podnosov, vešiakov, košíkov, svietnikov a desiatok iných tvarov. Jeho ruky hrali dôležitú úlohu v unikátnom projekte 3D on - line /autori Andrej Ferko , Marián Mrva/. Sú to práve jeho ruky, ktoré vyvolávajú obdiv. Často na výstavách, prezentáciách a pod sa každý môže stretnúť s rukami, ktoré niečo vyrábajú z drôtu, pričom autora nevidieť. Môžeme si byť ale istí, že vo väčšine prípadov ide o ruky Ladislava Fapšu.
Napriek tomu, že autor len nedávno prekročil tridsiatku, dosiahol za svoju prácu viacero ocenení..
Všeobecne sa predpokladá, že drotárstvo mohlo vzniknúť v 18. storočí, ale masového rozmachu nadobudlo až v 19. storočí. Vôbec prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1828 daňového súpisu v obci Veľké Rovné. Vzniklo v tejto oblasti, severozápadu Slovenska v dôsledku určitých faktorov geografických a sociálnych. Obyvateľstvo, ktoré prišlo spolu s valašskou kolonizáciou, sa venovalo predovšetkým chovu oviec a spracovaniu mlieka. Domáce obyvateľstvo pracovalo v horách ako drevorubači alebo spracovávatelia dreva. V týchto podmienkach nebolo možné rozvinúť ani remeslo, ani poľnohospodárstvo. Ľudia hľadali nové možnosti prežitia. Dnes už nikto presne nevie, kto prvý použil drôt a čo z neho vyrobil, ale je pravdepodobné, že drotári vyrábali od samého začiatku širší sortiment  výrobkov a medzi ich prvé produkty patrilo opletanie hlineného riadu drôtom. Možno najprv opravovali nádoby len pre vlastnú potrebu, až neskôr sa z toho vyvinulo doplnkové zamestnanie, podomový obchod a samostatné remeslo. Za neoficiálne centrum drotárstva sa vždy považovalo obec Veľké Rovné, kde okrem niekoľkých obchodníkov už pred prvou svetovou vojnou žili len samí drotári.

PhDr. Marián Mrva

Sample Image

Niekoľko fotografií z výstavy, na ktorú všetkých srdečne pozývame. Autor - Vladimír Pekár

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image