V. ROČNÍK FESTIVALU DROTÁRSTVA a XVII. ROČNÍK STRETNUTIA DROTÁRSKYCH MAJSTROV sa uskutoční v dňoch 13., 14., 15. jún 2008.
Jedná sa o najreprezentatívnejšie medzinárodné podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré umožňuje vzájomné stretnutia, diskusie, výmenu poznatkov a skúsenosti ľudí, ktorí sa teoreticky alebo prakticky venujú drotárskemu remeslu. Súčasťou Festivalu je viacero sprievodných akcií, z ktorých najvýznamnejšie je "Stretnutie drotárskych majstrov", spojené s praktickou prezentáciou remesla poprednými ľudovými a umeleckými remeselníkmi, či šperkármi na vopred zadanú tematickú úlohu. Pre záujemcov o základy drotárskej technológie je pripravená "Škola drôtovania" a v predaji budú zaujímavé drôtené suveníry, či publikácie s drotárskou tematikou.

Festival drotárstva 2008 otvoríme v piatok 13. júna v popoludňajších hodinách spolu s výstavou Šperky a odevné doplnky z drôtu v areáli Budatínskeho zámku. Počas ďalších dvoch víkendových dní 14. a 15. júna festival pokračuje v priestoroch hradu Strečno ťažiskovým podujatím - XVIII. stretnutím drotárskych majstrov. Témou jeho tohtoročnej tvorivej dielne je šperk a odevný doplnok. Podmienkou pre aktívnych účastníkov tvorivej dielne  – výtvarníkov a remeselníkov, ktorých účasť sa na uplynulých  ročníkoch pohybovala okolo troch desiatok a na podujatie pricestovali z celého Slovenska, Čiech a Nemecka, je spracovať danú tému ručným viazaním drôtu. Prednosť i prevahu majú tradičné drotárske techniky, no dovolené sú tiež vlastné autorské postupy spracovania drôtu.

 Rovnako ako počas predchádzajúcich ročníkoch tiež tento rok pripravilo Považské múzeum pre návštevníkov pripravilo školu drôtovania, drotársky trh a pre najmenších detský kútik.

kontakt: 041/ 500 15 11, Mgr. K. Hallonová - Považské múzeum v Žiline