Sample ImageV týchto dňoch bolo v Považskom múzeu v Žiline ukončené reštaurovanie vzácneho drôteného lustra – rarity svojho druhu nielen v európskom rozmere. Vzácnosťou na ňom je rozoberateľný vývrtkový spoj v spodnej časti lustra. História lustra bola veľmi pohnutá. „ Vyrobený bol v roku 1942 pri príležitosti otvorenia Mestského múzea v Žiline, v priestoroch ktorého bol aj umiestnený – terajšia Radnica.  Keď v roku 1953 vzniklo Považské múzeum,  deložoval sa aj  ostatnými drotárskymi predmetmi do zámockej jedálne Budatínskeho hradu.

Od 70. rokov minulého storočia bol už iba skladovaný, čo viedlo k jeho značnému znehodnoteniu,“ uviedol konzervátor drotárskych zbierok Považského múzea Ladislav Fapšo.

V roku 1996 bol prvýkrát reštaurovaný a odvtedy sa začala aj jeho výstavná cesta. „Žiaľ, aj výstavný itinerár prispel k ďalšiemu poškodeniu lustra, a tak na prelome rokov 2008/2009 som ho opäť  zreštauroval a opravil nielen defektné komponenty, ale odstránil som aj predošlý reštaurátorsky zásah pôvodnou technológiou cínovania, “ povedal Fapšo.
Len pre zaujímavosť, luster má výšku 1,60 m, váži 12 kg a nachádza sa na ňom viac ako 20 ozdobných prvkov a ich kombinácií. Sporné je aj autorstvo pôvodného výrobcu lustra. Podľa Karola Guleja (učiteľ v Dlhom Poli na prelome 30 a 40 rokov 20 storočia a jeden zo zakladajúcich členov Mestského múzea v Žiline) ho vyrobil Jozef Kerák, drotár z Veľkého Rovného. „Technológia výroby lustra sa nepodobá technológii Keráka porovnavajúc  jeho plastiky. Skôr zodpovedá technike, ktorou pracoval Alexander Hozák (tiež drotár z Veľkého Rovného),“  na záver uviedol Ladislav Fapšo.
Vynovený luster sa vracia do depozitu  drotárskych predmetov Považského múzea v Žiline a je pripravený na ďalšie svoje prezentácie.

Prevzaté zo stránku Považského múzea - originálny článok nájdete tu: http://www.pmza.zilina.net/index.php?zobraz=ehtml&idmenu=59