Pozývame všetkých registrovaných aj amatérskych cyklistov
v sobotu 21. mája 2016 na 15. ročník verejných cyklistických pretekov
 "O CYKLOKRÁĽA DROTÁRIE",


ktoré pozostávajú z dvoch časoviek do vrchu:
Turzovka zastávka - Semeteš (3,620 km) a Veľké Rovné, Ivor - Semeteš (2,920 km).
Preteky sú určené pre všetkých, bez ohľadu na vek.

Organizátor:
Cyklistický klub Turzovka, SCK - regionálne stredisko Turzovka, internetový server www.drotaria.sk, Mgr. Vladimír Pekár - COBRA a Pohostinstvo "U Cipára" na Semeteši.
Kontakt: Mgr. Vladimír Pekár - 0905 576 506, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Termín: sobota 21. mája 2016

Trasa: Turzovka zastávka - Semeteš (3,620 km) a Veľké Rovné, Ivor - Semeteš (2,920 km)
Prezentácia: Turzovka zastávka, parkovisko pod Živčákovou: 12.00-13.00 hod..
Pretekári, ktorý sa chcú prihlásiť vopred - najneskôr do 20.5.2016 na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. (v prihláške uveďte: meno a priezvisko, rok narodenia - pre zaradenie do kategórie, klub - za ktorý budete súťažiť, platba pri prezentácii).
Miesto štartu: Štart individuálnej časovky z Turzovky, zastávky: 13:20 hod., štart druhej časovky z Veľkého Rovného, Ivor: 14:20 hod.. Štartuje v poradí pri prezentácii.
(štartovný interval medzi pretekármi bude určený podľa počtu prihlásených).

Štartovné: 4,00 €, žiaci a dorast 2,00 €.
(certifikát; občerstvenie - klobása a nápoj; drobný suvenír; organizačné zabezpečenie pretekov).
Dĺžka, prevýšenie trate: 3,620 km/195m + 2,920 km/189 m
Povrch trate: asfalt
Kategórie:
žiaci  = do 15 rokov (chlapci, dievčatá),
dorast  = 16-18 rokov (dorastenci, dorastenky)
ženy  = do 39 rokov
muži  = 19-39 rokov
veterán (-i),(-nky)  = 40-49 rokov
starší veterán(-i),(-nky)  = 50-59 rokov
super veterán(-i),(-nky)  = nad 60 rokov
Kategórie budú vytvorené, len ak sa do nej prihlásia minimálne traja pretekári!

Pretekári do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Ceny: prví traja v každej kategórií - vecné ceny, o lepšom umiestnení rozhoduje nižší súčet časov z oboch časoviek.
Odmenení budú prví traja pretekári v každej vytvorenej kategórii - vecná cena - drotársky výrobok. Ďalej bude vyhodnotené aj:
- najmladší, najstarší, najvzdialenejší účastník, najpočetnejší kolektív a ďalšie ...

Titul "Cyklokráľ" a "Cyklokráľovna" Drotárie získa pretekár resp. pretekárka za najrýchlejší dosiahnutý čas bez ohľadu na kategóriu - prepožičaná koruna kráľa, resp. kráľovnej na jeden rok - prémia 34,00 € muži, 17,00 € ženy.
Korunka zostáva v trvalom držaní po víťazstve v troch ročníkoch.
Hlavná cena za prekonanie časového rekordu (bez ohľadu na kategóriu), ktorý drží časom 15:14,00 min - Jozef Bebčák z CK Turzovka, r. 2014) je 66,00 €.

Bonus: v prípade záujmu pretekárov je možný cyklistický superšprint: Semeteš-Solíkovci = dĺžka: 441 m, prevýšenie 63 m, povrch hrubozrnný asfalt, štart o 15:30 hod.
(10 pretekárov z najlepším celkovým časom bez ohľadu na kategóriu).

Vyhodnotenie pretekov: o 16.00 hod. na Semeteši, Pohostinstvo "U Cipára".

Upozornenie pre parkovanie áut: parkovanie odporúčame využiť v priestore prezentácie - Turzovka zastávka, parkovisko pod Živčákovou, nakoľko v priestore cieľa je parkovanie kapacitne obmedzené.
Usporiadateľ zabezpečuje prevoz batožiny, oblečenia do priestoru cieľa.

Bližšie informácie: http://www.ckturzovka.sk

Podmienky účasti:
- prilba na hlave počas celého preteku,
- štart na vlastné nebezpečenstvo,
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania,
- ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca, resp. zástupcu klubu(oddielu).
V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a ich sprievodu a nimi spôsobené v súvislosti s pretekom.
4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celých pretekov.
5. Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
7. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky vhadzovať len do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas pretekov obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou.
9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať.
10. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií organizátora v Pohostinstve "U Cipára" na Semeteši - pri vklade 10 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi vracia.
12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom na prihláške berú na vedomie  zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícii.
14. Preteká sa za každého počasia.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť alebo zrušiť kategóriu, pokiaľ v príslušnej kategórii nebudú klasifikovaní aspoň traja štartujúci.
16. Usporiadateľ zabezpečí prevoz batožiny do priestoru cieľa.

A nezabudnite, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.