21.5.2005 – sobota
4. ročník verejného cyklistického preteku O cyklokráľa Drotárie, dvojčasovky do sedla Semeteš

Propozície:
Verejný cykloturistický pretek pozostáva z dvoch časoviek do vrchu:
1/ Veľké Rovné, Ivor – Semeteš 2,9 km
2/ Turzovka zastávka – Semeteš 3,7 km

Pretek je určený pre všetky vekové kategórie:
žiaci ZŠ, dorastenci (ky) 16-18 rokov
muži (ženy) 19-39 roční
muži 40 – 49 roční
muži 50 roč. a starší
ženy 40 roč. a staršie

Okrem toho vyhodnotíme:
– manželský pár
– a rodinu (manželský pár a jedno dieťa do 15 rokov) s najrýchlejším súčtom časov
V rámci preteku budú zvlášť vyhodnotení pretekári z Vysokej nad Kysucou

Hodnotenie:
súčet dosiahnutých časov v oboch časovkách

 Odmeny: vecnú cenu získavajú:
- prví traja v každej kategórii
- manželský pár
- rodina
- najmladší, najstarší a najvzdialenejší pretekár
- vyžrebovaný l pretekár na každých 10 „neumiestnených“ pretekárov
hlavnú cenu – 2000 Sk a titul Cyklokráľ Drotárie získa pretekár s absolútne najrýchlejším dosiahnutým časom

Štartovné:
Žiaci ZŠ, dorastenci (ky), a pretekári nad 60 rokov - 70,- Sk
Ostatní - 100,- Sk
V štartovnom je zahrnutý:
Certifikát o absolvovaní preteku, ceny, obed a ostatné odmeny

Časový rozpis:
09.00 – 10.00 hod. prezentácia pretekárov - Reštaurácia Veľké Rovné, Ivor
do 10.30 hod. rozlosovanie a pridelenie štartovných čísel
10.30 – 10.45 hod. vysvetlenie pravidiel
11.00 hod. Štart prvého kola
12.30 hod. Štart druhého kola
14.30 hod. Vyhodnotenie a záver

Upozornenie:
- deti do 15 rokov sa preteku môžu zúčastniť len v doprovode rodičov
- preteká sa na štátnej ceste III. triedy bez vylúčenia dopravy
- každý účastník sa preteku zúčastňuje na vlastné riziko