erb makovMakov je rázovitou kysuckou obcou s prekrásnym prírodným rámcom. Môže sa pochváliť hneď niekoľkými významnými prírodnými výtvormi - prírodné rezervácie Hričovec (maloplošné chránené územie, kde sú zachované zvyšky pôvodných pralesov) a Veľký Javorník 1071 m (chránené územie s výskytom vzácnych druhov fauny a flóry), alebo prameň rieky Kysuce, ktorá dala meno celému kraju. Za pozornosť stojí i 400-ročný brest hrabolistý v osade U Papajov, ktorý patrí medzi najväčšie a najstaršie v Európe.

Nemôžeme si však nepovšimnúť aj 3 lipy malokveté u Beloňov a skupinu dubov na Trojačke. Územie Veľkého Javorníka (Bútorky, Kasárne) má Ministerstvom zdravotníctva SR priznaný štatút klimatických kúpeľov. V súčasnosti je vo výstavbe klimatické sanatórium.

V minulosti bol Makov osídľovaný postupným rozvojom starších južných obcí Rovné, Kolárovice, Petrovice, Pšurnovice, Setechov a najmä rozširovaním obce Vysoká až k prameňu Kysuce a hraniciam Moravy. Prvýkrát sa spomína ako súčasť obce Vysoká nad Kysucou, ktorá bola založená na kopaničiarskom práve (na majetku bytčianskych Thurzovcov) v roku 1720. Zaujímavosťou je, že farnosť Makov s farským kostolom sv. Štefana - kráľa (1803) bola ustanovená takmer o sto rokov skôr ako vznikla samotná obec (1895). V tom čase ako napovedá názov - Visoká-Makov, správne patrila do obce Vysoká. Neskôr sa patrónmi kostola v Makove stali sv. Peter a Pavol. V Makove sa narodil Ján Gotčár, slovenský kňaz a národovec.

Makov je zároveň významným strediskom cestovného ruchu na Kysuciach, má dobré klimatické a prírodné podmienky na využitie v zime i v lete. Nachádza sa tu všetka potrebná infraštruktúra a agroturistické centrum. Známe sú strediská cestovného ruchu Veľký Javorník - Kasárne, Bumbálka, Makov - Čierne. V zime, vďaka dostatku snehu, slúžia milovníkom bieleho športu lyžiarske vleky v Čiernom a na Kasárňach, upravené bežecké stopy. V lete môžu výletníci obdivovať krásy kysuckej prírody pri jazde na koňoch, pri prechádzkach po turistických chodníkoch alebo pri cykloturistike. K tomu všetkému prispievajú kvalitné služby (ubytovanie a stravovanie). Makov je ľahko dostupný zo všetkých strán - Čadca, Žilina, Zlín, Ostrava. Je hraničnou obcou a významnou dopravnou križovatkou medzi SR a ČR.

Osobitným druhom tradičného zamestnania, charakteristickým pre oblasť Kysuce, bolo drotárstvo. Venovali sa mu výlučne muži. Spočiatku sa drotári orientovali na služby, ktorými plnili všeobecnú potrebu opráv hlineného riadku. Odrôtovaním predĺžili jeho životnosť. Neskôr v sortimente výrobkov pribudli aj umelecké predmety z postriebreného drôtu (dózy, cukorničky). Služby drotárov a ich výrobky sa stali vyhľadávaným artiklom i neskôr, kedy k základnému materiálu drôtu pribudol ďalší - plech. Charakter práce tohto remesla si vyžadoval dlhé putovanie. Chlapi, ktorí sa venovali drotárskemu remeslu, odchádzali na dlhé týždne a mesiace z domu.
Jakub Greguš išiel ako 12 ročný „džarek“ so staršími drotármi z Veľkého Rovného a Kolárovic do Ameriky. Tam sa vyučil za drotára. Pochodil s nimi celú Ameriku, ktorú navštívil 12-krát. Išli väčšinou peši. Po ceste do Hamburgu drotárčili. Tam sa nalodilo na loď do Ameriky. Na lodi robili kuričov, vyrábali rôzne výrobky a ozdoby, drôtovali hrnce a iný kuchynský riad.

Štefan Bellon pôsobil v New Yorku, kde založil vlastný podnik Pioneer Wire and Metal Co., ktorý úspešne viedol. Pôsobil v rôznych krajanských spolkoch amerických Slovákov.
Ďalšie informácie o obci - www.makov.sk