Sample ImageSúčasťou slávnostného otvorenia časti Budatínskeho hradu po rekonštrukcii bolo aj sprístupnenie dlho očakávanej novej stálej expozície drotárstva. Tá je jedinou špecializovanou expozíciou svojho druhu na svete. Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobových dokumentov, fotografií a výtvarných prác z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete. 

 


Nová stála expozícia v Budatínskom hrade o histórii jedinečného slovenského fenoménu je pre verejnosť sprístupnená od 2.8.2016.

Budatínsky hrad

Budatínsky hrad po rekonštrukcii sprístupnený od 31. 7. 2016 ponúka prehliadku 3. nadzemného podlažia, vrátane jedinečnej expozície drotárstva, jedinej svojho druhu a rozsahu na Slovensku. Verejnosti je prístupná Čákiho jedáleň s dobovým nábytkom a prestieraním. Nábytky vystavené v expozíciách hradu pochádzajú z 18. až 20. storočia. Nájdete tu aj zbierkové predmety viažuce sa k dejinám Žiliny, zaujímavou je iste zbierka katovských mečov. Približujeme aj predmety patriace remeselníkom, ktorí zakladali na území Žiliny cechovú výrobu a vytvárali prvé cechové spoločenstvá.  Loveckú miestnosť zdobia poľovné trofeje.

Veža Budatínskeho hradu, otvorená po rekonštrukcii od 13. 7. 2014, skrýva mnoho zaujímavostí a historických skutočností. Na jednotlivých podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu, k dejinám Žiliny, obrazáreň, expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na mesto Žilina a okolie.

Prehliadka a relax v Budatínskom parku

Bezplatne prístupný historický anglický park ponúka možnosť príjemnej prechádzky. História parku je spracovaná na informačných paneloch a kolorit parku dopĺňa model plte v mierke 1:1. V parku je možné v lete piknikovať a venovať sa vybraným športovým hrám.

Prevzaté z: http://pmza.sk/hrad-budatin/program/