Zaujímavý projekt chystajú v obci Veľké Rovné.

Požiadavka investora je rekonštruovať jeden z najstarších objektov v centre obce Veľké Rovné do pôvodného stavu a po rekonštrukcii zriadiť v ňom vzhľadom na tradíciu obce – „Múzeum drotárie“. Momentálne objekt spravuje Obecný úrad Veľké Rovné a slúži pre potreby obce ako pošta, telekomunikácie – Slovak Telecom a ordinácie všeobecného lekára a zubára.

Ku objektu boli pristavané necitlivé prístavby a dispozične bol podelený podľa požiadaviek užívateľov, takže úplne stratil svoj pôvodný ráz. Rekonštrukciou na základe zachovanej dobovej fotografie je snaha o prinavrátenie pôvodnej dôstojnosti objektu.

Viac o projekte nájdete na www stránke obce Veľké Rovné