Cieľom projektu Vitajte v srdci Drotárie - reálne i virtuálne! je vybudovať turisticko-náučný chodník, ktorý by centrum obce Veľké Rovné spájal s chotármi susedných obcí Kolárovice a Dlhé Pole.
Chodník by v oboch smeroch končil na najvyššie položenom mieste Veľkého Rovného - na zakopanej Kýčere v nadmorskej výške 910 m. Cieľom projektu je zároveň vytvoriť jeho virtuálnu podobu, ktorá by bola dostupná na webovej stránke obce (http://www.velkerovne.sk/).

Náučným chodníkom v jeho oboch podobách chceme prispieť k rozvoju vidieckeho turizmu, zvýšiť atraktivitu obce Veľké Rovné a propagovať turisticky, geologicky a architektonicky zaujímavé miesta v nej, zvýšiť informovanosť širokej verejnosti, sprístupniť informácie o tradíciách, kultúre, histórii a spôsobe života tunajšieho obyvateľstva a zlepšiť orientáciu návštevníkov obce.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu "Šanca pre váš región" Konta Orange, n. f.

Drotárstvo - unikátne remeslo z Veľkého Rovného

Hlavným zdrojom obživy obyvateľov Veľkého Rovného bolo poľnohospodárstvo, avšak v obci sa rozvíjali aj doplnkové zamestnania - drevospracujúce remeslá, kováčstvo, ovocinárstvo, podomový obchod, no najmä unikátne remeslo Slovákov, drotárstvo. Na Slovensku je známe len z dvoch najchudobnejších horských oblastí zo severozápadného Slovenska a Kysúc a zo Spiša a obec Veľké Rovné sa považuje za jedno z jeho najvýznamnejších centier.