O kraji drotária Drotárstvo, drotári E-shop
Sample Image
 
Drotárstvo, drotári
Drotárske aktuality
História drotárstva
Súčasní drotári
Starí majstri drotári
Drotárska galéria
Škola drotárstva
Literatúra o drotárstve
Napísali o Drotárii, drotároch
Drotárske linky
E-shop
E-SHOP


Partneri
  


Považské múzeum
3D on-line

 
 
História drotárstva
Škola ľudovej kultúry - Slovenské drotárstvo

   Sample Image Drotárstvo počas približne 200 - ročného trvania prekonalo svoj vlastný osobitný vývin. Jedným zo základných prvkov drotárskej výroby bol materiál, ktorý drotári pri svojej práci používali. Z tohto hľadiska vo vývoji drotárstva rozoznávame dve obdobia: začiatočné obdobie a vyspelé obdobie drotársko-plechárske. Ďalším činiteľom, ktorý pôsobil na vývin drotárstva, bolo neustále zdokonaľovanie, zvyšovanie remeselnej zručnosti a rozširovanie okruhu prác, ktoré drotári boli schopní vykonávať. V súlade s týmto sa vytvárali nové formy organizácie práce drotárov, menil sa spôsob ich života a majetkovo a sociálne sa diferencovali.
V začiatočnom období jediným pracovným materiálom drotárov bol drôt. Pomocou neho opravovali hlinený riad i zhotovovali svoje prvé výrobky. Spočiatku len "haftovali", teda len spájali časti puknutého riadu. Neskôr sa naučili hlinený riad "odrotovať" - celý opliesť do drôtenej siete, pričom podľa tvaru alebo druhu riadu vyberali najvhodnejší spôsob odrotovania, napríklad "do kocky", "do saka", "do mriežky", "na retiazku", dná do "hviezdy" a podobne. Cennejšie porcelánové nádoby a predmety, napríklad porcelánové nádoby a predmety, napríklad porcelánové fajky a sklenené nádoby a predmety, odrotovali jemným mosadzným drôtom.

Celý článok...
 
Doplnenie niektorých faktov z novodobých dejín slovenského drotárstva

Prezeral som si prednedávnom webovú stránku Drotárie. Potešil ma zvýšený záujem o slovenské ojedinelé remeslo – drotárstvo. Píšem Vám najmä z dôvodu doplnenia niektorých  faktov z  novodobých dejín slovenského drotárstva.
Pracoval som takmer tridsať rokov v Drôtovni Hlohovec v oblasti propagácie od roku 1990 ako vedúci oddelenia reklamy. V roku 1994 sa vedenie firmy rozhodlo realizovať v nej chránenú dielňu Umelecko úžitkového drotárstva. Poverený jej umeleckým smerovaním bol umelecký drotár pán Ladislav Jurovatý st. z Bratislavy. Na základe jeho nesmierneho úsilia boli postupne zaškolení do umenia práce s drôtom takmer 20 zamestnanci. Títo pod jeho vedením si pomerne veľmi rýchlo osvojili rôzne techniky a začali produkovať drôtené umelecké výrobky prevažne spotrebného charakteru. Najväčšiu časť takmer vyše 100 druhového výrobného programu väčšinou spotrebného charakteru tvorili rôzne košíky, vázy, vešiaky, stojany na sviece a zrkadlá, spony  a ihlice do vlasov, náušnice  a pod.

Celý článok...
 
Slovenské drotárstvo

Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický a ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu na určitom území, v žiadnom inom štáte. Stovky až tisíce drotárov vytvorili atypickú historickú kulisu dejín malého národa uprostred Európy.
Prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z r. 1714, kedy sa v súdnych spisoch Bytčianskeho panstva uvádza meno Juraja Drotárika. Za miesto zrodu drotárstva sa všeobecne považuje chudobné oblasti dnešného severozápadného Slovenska, trojuholník medzi mestami Bytča - Žilina a Čadca. Po správnej stránke patrila uvedená oblasť do hornej Trenčianskej župy, v ktorej zložité hospodárske pomery, ťaživá sociálna situácia, ako i nedostatok kvalitnej a vhodnej ornej pôdy vyvolali pri obyvateľstve potrebu hľadať si iný spôsob obživy ako poľnohospodárstvo. I vďaka blízkemu Sliezsku s rozvinutým železiarstvom mužská časť populácie začala používať drôt na opravy hlinených nádob ako i výrobu drobných predmetov z drôtu.

Celý článok...
 
Drotária

Sample ImageHornatú časť stredného Považia (od Púchova po Žilinu s celými Kysucami) nazval DROTÁRIOU spisovateľ Anton Bielek. V čase konjunktúry drotárstva, ktoré spôsobilo prvý hospodársky zázrak v dejinách Slovenska, keď bolo vo svete okolo desaťtisíc drotárov, ju tvorilo 156 osád, dedín a miest. Drotária sa geograficky kryla s okresmi - veľkobytčianskym, čadčianskym, kysuckonovomestskym a z časti aj žilinským a považskobystrickým. Príznačný fakt - na sklonku 19. st. v čase rozkvetu drotárstva, Drotária akoby v podvedomí mnohých súčasníkov narastala. Jedinečnosť Drotárie je v tom, že v nej vzniklo unikátne remeslo, ktoré v priebehu svojho vývoja nadobudlo rozmanité aspekty - od historického po etnografický, od ekonomického po kultúrny, od sociologického po sociálny a v nie jednej tejto zložke plnilo nielen regionálnu, ale aj celoslovenskú misiu.

 
Drotárske umelecké remeslo a nositelia jeho tradícií

Drotárske umelecké remeslo a nositelia jeho tradícií
PhDr. Irena Pišútová CSc.

V pojmoch "drotárstvo", "drotársky" sa skrýva prebohatá história jedného z pôvodne drobných, skromných podomových zamestnaní, ktoré sa v priebehu svojho vývoja stalo nezameniteľnou , nenahraditeľnou súčasťou mozaiky, tvoriacej obraz našej minulosti.

Meno tomuto zamestnaniu dal základný materiál, bez ktorého by sme si kedysi potulného slovenského drotára vôbec nevedeli predstaviť a ktorého takto, s kotúčom drôtu v ruke či krošni, stvárnili viacerí súdobní výtvarníci.
Celý článok od PhDr. Ireny Pišútovej CSc z www.velkerovne.sk