Sample ImageSobota 19. júla 2008 bola pre obec Dlhé Pole významná. Krátko pred 15. hodinou sa začali schádzať pred bývalou základnou školou miestni obyvatelia, občania a starostovia okolitých obcí, ale aj ďalší hostia, pozvané osobnosti, a tiež - drotári. Všetci boli zvedaví na drotársku výstavu "Dlhopoľskí páni majstri" - venovanú drotárom z Dlhého Poľa,  ktorú pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča pripravila obec Dlhé Pole, Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum a Juraj Šerík.
Otvoreniu výstavy v priestoroch bývalej základnej školy predchádzal kultúrny program a pripomenutie si I. výstavy drotárstva a jeho národopisu z roku 1940.

Starostka obce Dlhé Pole Dana Veveričíková vyjadrila spokojnosť s tým, že sa podarilo zrealizovať túto veľkolepú výstavu, hovoriacu svojim názvom, že sa koná práve preto, že všetko, čo tu je vystavené, je práca Dlhopoľcov, ktorí tu žijú, predtým žili alebo tu majú korene.  Slávnostného otvorenia výstavy sa v mene prezidenta Slovenskej republiky zúčastnil Prof. Dr. Milan Čič, vedúci kancelárie prezidenta SR.
Iniciátorom výstavy Dlhopoľskí páni majstri je Juraj Šerík, pravnuk zakladateľa slávneho rodu drotárskych majstrov Jozefa Holánika - Bakeľa.
„Táto myšlienka vznikla pri príležitosti 90. narodenín Karola Guleju, ktorý žije v Mníchove. On zorganizoval v roku 1940 výstavu v Dlhom Poli, ktorá preslávila drotárstvo ako umenie po celom svete. Osobne sa poznal s mojim pradedom aj s mojim dedom Jakubom Šeríkom. Vtedy mi skrsla v hlave myšlienka zopakovať v Dlhom Poli výstavu po 68 rokoch. Aby aj pán Guleja (už 92-ročný) prišiel a bol by to svetový unikát, že prežil štyri generácie drotárov a bol by znova pri otvorení výstavy,“ povedal Šerík.
Kurátorka výstavy Katarína Hallonová z Považského múzea pripomenula v krátkosti históriu prvej výstavy, ako aj genézu príprav a realizácie tejto výnimočnej výstavy v obci Dlhé Pole a zároveň predstavila výstavu ako celok.
„Slávny rod drotárskych majstrov Jozefa Holánika - Bakeľa bol známy výrobou luxusných pozlátených a postriebrených filigránsky pletených úžitkovo dekoratívnych výrobkov, ktorými povýšili pôvodné ľudové vandrovné remeslo na umenie. Spolu so zaťom Jakubom Šeríkom - Fujakom bol jedným z hlavných organizátorov výstavy a expozícia ich výrobkov priťahovala na výstave najväčšiu pozornosť,“ uviedla vo svojom príhovore Katarína Hallonová.
Juraj Šerík, ešte pre otvorením, z vďaky za pomoc pri realizovaní výstavy, obdaroval svojimi krásnymi postriebrenými výrobkami Prof. Dr. Milana Čiča, starostku obce Danu Veveričíkovú, ako aj kurátorku výstavy Katarínu Hallonovú.
Slávnostné otvorenie pánom Čičom prebehlo tentokrát netypicky, ale typicky drotársky - precvaknutím mosadzného drôtu kliešťami. Následne sa všetci zúčastnení, ktorých bolo určite viac ako 200, mohli kochať vystavenými exponátmi.
Mnohí z domácich občanov si ešte pamätali aj pôvodnú výstavu, a tak mohli porovnávať, mnohí spoznávali na fotografiách z prvej výstavy sami seba, prípadne svojich predkov, resp. ich výrobky... .

Ako návštevník mimo obce môžem len závidieť prístup obyvateľov k vernisáži, resp. k samotnej výstave. Toľko ľudí, koľko sa jej zúčastnilo - to sa na aj v našich podstatne väčších mestách na Kysuciach tak ľahko nevidí. Musím skonštatovať, že výstavu si všetci obyvatelia zobrali jednoznačne za svoju a s výstavou sa stotožnili, mnohí z nich priniesli ďalšie historické artefakty.
Aj keď je pre nás Dlhé Pole takpovediac za kopcom, určite sa mnohí vyhovoria na dopravu do tejto obce - čo by bolo určite na škodu, nakoľko táto výstava si zaslúži našu návštevu.
Kto príde, tak ten určite neoľutuje.

Výstava je otvorená denne okrem pondelkov od 10.00 do 16.00 hod. až do 31. augusta  2008 (vstup je uadarmo a vzhľadom ku záujmu verejnosti je výstava predĺžená až do konca augusta) a v dňoch 26.7, 2.8., a 9.8. je možné pri práci vidieť drotárov a keď budete mať šťastie, tak aj iniciátora výstavy Juraja Šeríka.
Prvý zápis do knihy návštevníkov je od Prof. Dr. Milana Čiča :
"V hlbokej úcte sa skláňam nad históriou dlhopoľských drotárov. Nech ich pamiatka svieti mladým generáciám. Česť ich práci a ich dielam."